Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Ново блендово охлаждане

Ср., 04/08/2015 - 15:36

UK производителя на Precision охлаждане - доставчик на оборудване за обслужване на хранително-вкусовата промишленост, има за цел да премине към друго производство на сравнително нова HFO смесица R448A, която ще замени традиционните R404a в своята линия на чилъри и фризери за шоково замразяване.

Поради високия си потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) на над 3900, R404A е предназначен за доста бързо поетапно спиране на разпространението в Европа и съгласно правилника за F-газовете. За разлика от тях, GWP за R448A е само 1300 и e категоризиран.

A1 - нетоксичен и незапалим - от Американското дружество на отопление, охлаждане и климатизация Engineers (ASHRAE). HFOs съставляват 27% от сместа в този хладилен агент, който е разработен и се продава от Honeywell като Solstice N40. Другите елементи включват R32, R125 и R134a. Тестовете по Precision охлаждането показват, че е по-ефективно от R404A енергия.