Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

YAMATO

Продуктите на Yamato са надеждни, удобни и отговарят на изискванията на взискателнитепотребители на климатична техника.Всички продукти на Yamato са екосъобразни, което се доказва с високата енергийна ефективност иизползването на екологични хладилни агенти. Yamato отговарят на изискванията на европейския планза действие 20/20/20 и на всички изисквания посочени в Директивата за екодизайна.Климатичните системи Yamto са изработени съобразно най-новите технологии в климатизацията, аиздръжливостта и ефектиността се считат за олицетворение на най-модерните климатични решенияза обществени и жилищни съоръжения.Марката Yamato продължава да укрепва своите позиции, като доставчик на модерна, надеждна иекологична техника за климатизация.Избирайки Yamato, вие получавате екологично чист, висококачествен продукт, който отговаря навашите очаквания за разумна цена.В момента продуктите на Yamato могат да се намерят не само на вътрешния пазар, но и в многоЕвропейски държави.  

Климатици