Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Енергийно ефективни системи

Ново блендово охлаждане

Ср., 04/08/2015 - 15:36

UK производителя на Precision охлаждане - доставчик на оборудване за обслужване на хранително-вкусовата промишленост, има за цел да премине към друго производство на сравнително нова HFO смесица R448A, която ще замени традиционните R404a в своята линия на чилъри и фризери за шоково замразяване.

Поради високия си потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) на над 3900, R404A е предназначен за доста бързо поетапно спиране на разпространението в Европа и съгласно правилника за F-газовете. За разлика от тях, GWP за R448A е само 1300 и e категоризиран.

LG разширява отбора на Mini VRF

Ср., 04/08/2015 - 14:40

На 23 Януари 2015 LG проведе своята конференция на дистрибуторите на климатици в Тиендзин, на която присъстваха 200 гости включвайки корейското висше ръководство на LG, експерти от консултантски, търговски и жилищни дилъри на климатици в цялата страна.

LG планира да разшири своя европейски бизнес (B2B)

Вт., 12/09/2014 - 13:53

LG компанията се е съсредоточила върху засилване на позицията на марката като водещ интегриран глобален доставчик на Air Conditioning & Energy Solutions (AE). Наскоро, компанията LG се насочи към укрепване на човешкия капитал, като назначи Пиер-Ив Ролет за нова глава, ръководител на AE продажби, LG ЕС Air Conditioning и Energy Solution Company. С наемането на световно признати експерти по климатици, LG търси по-нататъшен напредък в осигуряването на цялостни (B2B) климатични решения и услуги.

Охлаждане без хладилни агенти

Пон., 09/15/2014 - 14:31

Повечето от алтернативните методи за охлаждане, които избягват използването на охлаждащи течности са правени лабораторно и на относително нисък добив по отношение на енергията за охлаждане. Прегледът на вида на технологиите, които участват и текущото им състояние на развитие е представено в проучване на Navigant Consulting, упълномощено от Министерството на енергетиката нa САЩ.
 

LG Electronics характеристики на климатичната система Multi V IV

Вт., 02/13/2014 - 11:10

Подобрена производителност и ефективност

LG Electronics е въвела най-новата си търговско климатична система Variable Refrigerant Flow ( VRF ) / Система за променливо подаване на потока хладилен агент/ , на Multi V IV. Информацинни източници на LG съобщават, че продуктът носи ново ниво на ефективност , производителност и гъвкавост за оборудване офис сгради , училища и хотели .

Слънчеви колектори и системи за топла вода

Вт., 05/22/2012 - 12:22

Сред най-широко използваните технически решения в съвременните енергийно независими сгради Безспорно, от различните технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници слънчевите системи за производство на топла вода са най-познатите на потребителите. Натрупали значителна експлоатационна история, слънчевите системи не изискват значителна първоначална инвестиция, а и съвременните модели са високо ефективни и могат да се използват целогодишно.

Най-често задавани въпроси за Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома

Ср., 05/16/2012 - 17:28

В: Каква е целта на Програмата за енергоспестяване в дома REECL?

О: Програмата REECL е разработена да предлага целеви кредити на физически лица и на сдружения на собственици на етажна собственост за финансиране на енергоспестяващи мероприятия в съществуващи жилища и жилищни сгради, въведени в експлоатация и надлежно вписани в имотните регистри на Република България. Финансираните енергоспестяващи подобрения (съоръжения и материали) трябва да са нови, да не са рециклирани или реновирани.

В: Кой спонсорира Програмата REECL?

Пасивната къща - комфортна, енергийно-ефективна и достъпна

Ср., 05/16/2012 - 12:24

На пръв поглед една пасивна сграда, по нищо не се отличава от конвенционалната. Тук не става въпрос за стил на работа, а за модерен стандарт в строителството. Пасивната къща е логичната следваща стъпка в развитието на  „нискоенергийните къщи”.

С какво е толкова специална?