Климатици и соларни системи за вашия комфорт
 • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
  Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
  Град: София
  Skype: kibklimaltd

LG Therma-V

Подходящо решение при ново строителство и реновиране на сгради

THERMA V е специално предназначена за удовлетворяване на потребностите на пазара за модернизация (премахване или замяна на бойлер) и за новото строителство. Уредът отлично подхожда за индивидуални и общи жилищни приложения. Нещо повече, термопомпата „въздух-вода“ е един екологичен продукт, който използва два източника на възобновяема енергия: въздух и слънце

 

 

Природа...

Човечество...

Комфорт...

Освен това, постига се икономия при коефициент на трансформация при отопление (COP) до 4,5, в крак с най-съвременните технологии на пазара.

Различни топлинни източници:

 • Подово отопление
 • Радиатори (Радиатори за ниска температура)
 • Вентилаторен конвектор

Аксесоари като опции:

 • Бойлер за вода за битови нужди

Природосъобразно решение

 • Икономична система с висок коефициент на трансформация: COP = 4,5
 • Използване на два източника на възобновяема енергия: Въздух и слънце.
 • Намалени емисии на CO2 в сравнение с отоплението с газ или друго гориво

Гъвкаво решение

Моновалентно функциониране: THERMA V може да задоволи всичките ви ежедневни потребности от комфорт и енергия. Освен това, ако външната температура падне под нормалната за сезона, ще се включи резервен електрически нагревател, за да гарантира комфорта ви.

Алтернативно двойно действие: Термопомпата THERMA V може да се свърже към инсталацията на съществуващ котел (на газ или друго гориво). Ако околната температура спадне рязко, котелът поема функциите за отопление и топла вода за битови нужди. Приложение: Използване на съществуващ котел

Предимствата на THERMA V
Енергийна ефективност

Повишен коефициент на трансформация (COP), което спестява енергия

Генерирайки енергия от външния въздух дори при ниски температури, THERMA V дава възможност за ефективно отопление. Благодарение на инверторната технология на LG, THERMA V достига нива на енергийна ефективност в обхвата между 4,1 и 4,5.

С други думи, консумацията на 1 kW електроенергия от мрежата освобождава над 4 kW топлинна енергия.

Инверторно управление за повече комфорт

За разлика от конвенционалните термопомпи „въздух-вода“, при които компресорът може само да се включва или изключва, инверторите на LG постоянно регулират скоростта на компресора, за да поддържат зададената температура с минимални отклонения, което гарантира, че комфортът ви няма да бъде нарушен.

Опазване на околната среда
Намалени емисии на CO2

Решението на THERMA V на LG използва два източника на възобновяема енергия: въздух и слънце. Тази екологична система води до намалени емисии на CO2 спрямо тези, които работят с органични горива като газ и твърдо гориво.

Удобно управление

Управление на отоплението и топлата вода за битови нужди

 • Седмично планиране
 • Работни режим
 • Температура на водата
 • Работа в режим на отопление при възникнала неизправност

Работа в режим на отопление при възникнала неизправност
През зимата отоплението е важно. THERMA V разполага с опция за работа при аварийна ситуация, което гарантира поддържане на отоплението при неизправност. Режимът за гарантиране на сигурността на отоплението има две нива:

 • Ниво 1: При малка неизправност на вътрешното тяло, външното тяло работи в предварително определения режим за аварийни ситуации.
 • Ниво 2: При неизправност на външното тяло, електрическият нагревател на вътрешното тяло работи в предварително определения режим за аварийни ситуации.

Антикорозионни позлатени пластини
Gold Fin™

Топлообменниците на нашето външно тяло са обработени срещу корозия и замърсяване. Тази обработка гарантира дълготрайността на системата и високата й производителност

Лесен монтаж

Вътрешен хидравличен модул

Външно тяло

Технологията V2 Injection

Приложена в THERMA V Split, ви предоставя най-комфортна атмосфера при екстремално студено време -15°C чрез 100 % ефективност при отопление, без допълнителен нагревател или котел. Поради това има голяма икономия на електроенергия (върхови данни за резултатите при постоянно нагряване без ефект на размразяване при тестови условия A*/W35)

Постоянно отопление - технология V2 Injectio

Ефекти от технологията V2 Injection

Split V2 Injection: Принцип на работа

Увеличен капацитет при нагряване – роторен компресор на V2 Injection

LG са провели тест в реални условия на обект в Норвегия, за да гарантират надеждността при много ниски температури.