Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Daikin Altherma

Daikin - гъвкави при използване и лесни за монтаж

Системата Altherma е сплит система, състояща се от външно тяло и вътрешен хидробокс, който може да бъде свързан към всички стандартни радиатори за ниска температура или към подовото отопление.

Daikin - лидерът в технологията с термопомпи

Забележителната енергийна ефективност на системата Altherma идва от уникалната комбинация между много ефективния инвертор на Daikin и възможността за вариране на настройките на температурата, което позволява системата да бъде нагодена прецизно към моментните нужди от топлина на сградата. Освен това комфортът се увеличава, а консумацията на енергия намалява с възможността да се регулира излъчването на топлина до оптималната степен.

Революция, основана на велики традиции

Daikin има над 40 години опит в производството на термопомпи, които вече се произвеждат в над милион бройки за година - както за домашна, така и за обществена употреба. Системата се произвежда изцяло в модерните заводи на Daikin. включително най-важният елемент - компресорът. Daikin произвежда всички компресори за своите нужди, от които около 80% се използват за термопомпи. Очевидно този значителен опит е дал на фирмата съществени технологични предимства, позволяващи И да поддържа традиционното си място като лидер на пазара и да приложи съществуващата технология в новата система Altherma.

Какво представлява термопомпата

Термопомпата извлича нискотемпературната енергия от околната среда и повишава температурата й за отопление на сградата. Ефективността на термопомпата обикновено се определя като коефициент на мощност на системата, който е обикновено между 3 и 5. С други думи извличането на топлина от възобновяеми енергийни източници изисква само 1 квт електрическа енергия, за да се генерират 3 до 5 квт отоплителна мощност. Системите с термопомпа следователно са 3 до 5 пъти по-ефективни, отколкото отоплението с органични горива и имат възможност да отопляват една къща напълно даже и през най-студените зимни дни. Нарастващата популярност на този тип отопление се отразява върху преобладаващото му прилагане и в местата със студен климат като Скандинавския полуостров.

Милиони термопомпи са инсталирани в Европа и пазарът им продължава да расте бързо поради повишаващото се съзнание за очевидните предимства на тези системи. Последните изследвания показват, че само през последните пет години продажбите на термопомпи са се удвоилои.

Отопление при ниски температури
Комбинирани предимства

Бързият прогрес на технологията на отоплението и подобряването на изолацията на сградите позволяват да се използват температури от 55 °С и даже по-ниски за цялостно отопление на къщите, даже и при изключително ниски външни температури. Високите нива на комфорт се съчетават с допълнителната изгода от по-ниската консумация на енергия, което може да бъде постигнато заради по-ниските температурни разлики между тялото, излъчващо топлината и самото помещение. Повечето модерни системи с използване на вода работят при ниски температури, подавайки топлината през радиатори или през подово отопление - индивидуално или в комбинация.

Общ преглед на системата

Системата Altherma е сплит система, състояща се от външно тяло и вътрешен хидробокс, който може да бъде свързан към всички стандартни радиатори за ниска температура или към подовото отопление.

Външно тяло

Външното тяло извлича свободната топлина от околния въздух и повишава температурата му. Тази увеличена топлина след това се предава през хладилен кръг към вътрешния хидробокс.

Вътрешен хидробокс

Предава топлината от хладилния агент към циркулиращата в радиаторите вода, подовото отопление и резервоара за гореща санитарна вода. При комбинираната опция отопление/охлаждане водата може да се охлади до 5°С и да циркулира през вентилаторните тела.

Резервоар за битова вода (опция)

Предназначението на вградения резервоар от неръждаема стомана е да поддържа максимално ниво на енергийна ефективност като загрява гореща вода за санитарни нужди.

Гъвкавост на конфигурирането

Altherma може да бъде конфигурирана моноенергетично, моновалентно и бивалентно, както и да бъде комбинирана с алтернативни възобновяеми енергийни източници като слънчеви панели за домашно отопление с гореща вода.

Моноенергетична система

Термопомпата дава 90 до 95% от нужната през годината топлина. Останалите 5 до 10% се подават от малък поддържащ електрически нагревател. Термопомпата трябва да се избере така, че да могат да се покриват 60% от нуждите от топлина през най-студения ден.

Моно - и бивалента система

При моновалентната система термопомпата покрива 100% от нуждите от топлина през най-студения ден на годината. При бивалентните системи има комбинация от два топлинни източника: термопомпа и бойлер с органични горива.

Гъвкавост на конфигурирането

Altherma може да бъде конфигурирана по три начина - моноенергетично, моновалентно и бивалентно. Така може да се оптимизира балансът между трайните инвестиции и текущите разходи, както и да се увеличат видовете приложения, за които тя може да се използва. Професионалните техници от Daikin ще ви обяснят подробно коя от тези версии можете да използвате за конкретната сграда.

Освен тези три конфигурации системата Altherma може също така да бъде комбинирана с алтернативни възобновяеми енергийни източници като слънчеви панели за домашно отопление с гореща вода.

Altherma системата може идеално да се комбинира със соларни панели за производство на топла вода. Слънцето ни дава от 30 до 70% от необходимата енергия за топла вода. Altherma, комплексно решение с мисъл за бъдещето.

Дефиниции:

Моноерегетична работа: Термопомпата се използва в комбинация с малък поддържащ нагревател за пиковите нужди от топлина в най-студените дни на годината.

Моновалентна работа: Термопомпата се използва самостоятелно и е оразмерена така, че да покрива и пиковите нужди.

Бивалентна работа: Термопомпата се комбинира със стандартен бойлер за органично гориво.