Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Air to water

Термопомпени системи и със сигурност са бъдещето, относително прости за монтаж машини, удобни за ползване и безопасни при експлоатация. Предвидени са за отопление и охлаждане на сгради, апартаменти и еднофамилни къщи. Те могат да загряват вода за битови нужди по време на режима на отопление.

Отоплителни и охлаждащи системи и технологии, които ни правят по-добри!

Екологична и икономически изгодна алтернатива на отопление

За да монтирате въздушна термопомпа, не е необходимо да имате сондаж или да се копае за поставяне на захранващ колектор, както и да оборудвате подходящо за абонатна място на закрито.

В течение на отоплителния сезон такава термопомпа може да осигури 90% от необходимата топлина. Въпреки че зимите стават все по-меки, все пак по време на краткотрайните резки падания на температурите ще се наложи използване на допълнителен източник за отопление.

Ние предлагаме:

              

С пълна сила те изместват традиционните котли за отопление, като генерират всички удобства за целогодишно използване на възобновяемата енергия. С термопомпа може да отоплявате през зимата и да се охлаждате през лятото и да ползвате в неограничено количество битова гореща вода.

Термопомпената инсталация гарантира, в сравнение със старите горивни системи, средно годишно спестяване на енергия до 55%, което е намаление в размер на 60% и пълно премахване на вредните емисии излизащи в атмосферата. Възвръщаемостта на първоначалната инвестиция се извършва за период от 2-4 години, което зависи от качеството на вложените съоръжения. С ниската консумация на енергия, се повишава енергийният клас на кашият дом, а от там расте и стойността на Вашият имот.