Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Соларни системи

Завинаги умни „Зоненкрафт” слънчеви системи

 

Всички хубави неща идват отгоре

Нашата визия е да направим слънчевата енергия рентабилно използваема за всеки човек.

Слънцето е произхода и източника на всичкия живот на земята. Неговите стоплящи лъчи поддържат функционирането на цялата екосистема. То е източник на безотказна и не изпускаща CO2 енергия, и то безплатна. Нашата цел е да направим този най-естествен от всички енергийни източници икономически достъпен за използване от всеки човек. Нашите успехи доказват, че сме на прав път.

Групата VKR

“ЗОНЕНКРАФТ” е дъщерна фирма на датската Група VKR, която понастоящем наема приблизително 16 000 души по целия свят. Разбира се, не винаги е било така! Днес, Групата VKR изработва някои от най-реномираните марки в областта на техническото строително оборудване. А след като и “ЗОНЕНКРАФТ” се присъедини към нея през 2000 г., тя с гордост е сред първите в областта на слънчевите термални инсталации.

Изследователски център SolarCAP

2008 година бе много важна в историята на “ЗОНЕНКРАФТ”, като определи курса за бъдещето в много решаващи области. Най-важната стъпка бе учредяването на Слънчевата Академия (Solar Academy). Широко обхватната тематика на този център за слънчева компетентност може грубо да бъде разделена на две полета. Най-важни, естествено са обучението и продължаващото обучение на нашите СЛЪНЧЕВИ ЕКСПЕРТИ: Лекции и семинарии работни срещи във всички области на слънчевите термални технологии осигуряват това, че ноу-хау-то на нашите партньори винаги остава най-модерно. Дори процесите на инсталиране и симулации на продуктите могат да бъдат изпълнявани директно на обекта. По този начин, обучението, провеждано в нашата Слънчева Академия стана ценна услуга за всички партньори на “ЗОНЕНКРАФТ”! Освен това, тази инвестиция в слънчевото бъдеще създава платформа за международен трансфер на ноу-хау.

По този начин нашето седалище в Ст. Вейт допринася за по-доброто използване на синергията с другите европейски изследователски институти и пос- тоянното установяване на Австрия като соларен център. Забелязахте ли? През последните няколко месеца марката “ЗОНЕНКРАФТ” предприе изцяло нов дизайн и сега представя още по-модерно изглеждащи продукти, което отразява нашата визия като новатори в соларните технологии. Това е също така част от новия ни девиз "завинаги умни", произтичащ директно от нашата основна идея: Ние правим всичко възможно, за да направим слънчевата енергия, която практически не може да бъде изтощена, възможна за използване и достъпна за всички посредством интелигентна технология. Точно товаправи нашите продукти толкова умни, колкото са и клиентите, които ги избират - "завинаги умни"!

“ЗОНЕНКРАФТ” не следи тенденциите.
“ЗОНЕНКРАФТ” определя тенденциите

Още през 1993 г., няколко години преди да започне сегашния бум в соларните технологии, “ЗОНЕНКРАФТ” откри необятния потенциал на слънчевата енергия. Още тогава ние започнахме с ежедневна работа да прокарваме пътя, стъпка по стъпка, към нашата мечта за изцяло слънчево бъдеще с помощта на определящи тенденциите високо технологични решения, като и сега продължаваме да оптимизираме нашите продукти. Разбира се, от това имаше полза и нашата околна среда, като около 1.500.000 тона емисии на CO2 бяха спестени вследствие употребата на нашите продукти. Но най-голямата печалба е за хората, които избират тези продукти: интелигентните технологии и висококачествените материали правят слънчевите системи на “ЗОНЕНКРАФТ” особено лесни за монтаж и осигуряват запазването на тяхната стойност, дългият им експлоатационен живот и ефикасна работа - дори и при най-тежки условия.

За да гарантираме тези високи стандарти, всеки произведен елемент се подлага на редица строги контролни изпитания, преди да напусне нашия логистичен център. Това прави “ЗОНЕНКРАФТ” лидера в Европа по отношение на новаторството и качеството. Ние считаме за наша мисия да изпълним нашето задължение към хората и природата в бъдещето по възможно най-добрия начин, както и това, винаги да оставаме една решителна крачка пред конкуренцията.