Климатици и соларни системи за вашия комфорт
  • Телефон: +359 888097704, +359 2975 03 10,+359 2975 03 11
    Адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 50, офис №2-3
    Град: София
    Skype: kibklimaltd

Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома

Като одобрен доставчик на „Програмата за кредитиране на Енергийната. Ефективност в дома“, фирма „К и Б Клима“ ЕООД има удоволствието да Ви предостави следната информация за стартиралият нов етап на финансиране, от края на месец юни 2011 година.

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергиината ефективност в България, разработиха. Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Като част от програмата влизат и следните продукти:

    термопомпени климатични системи;
    фотоволтаични системи;
    рекуперативни вентилационни системи,

за които може да намерите подробна информация в нашия сайт:

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 юли 2014 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 30 000.

При реализиране на проект, финансиран с кредит Енергийна ефективност и отговарящ на условията на програма REECL, на кредитополучателите се възстановява до 20 % от размера на кредита за термопомпени климатични системи, фотоволтаични системи и рекуперативни вентилационни системи. Минималният срок на кредита е 6 месеца, а максималният е до 10 години.

*Съгласно условията на банка, участваща в Програмата REECL

Размер на кредитите:

    Минимална сума: 500 евро
    Максимална сума: 7 500 евро - без поръчител с превод на работна заплата

17 500 евро - с поръчител Примерни лихвени проценти*:

При кредит със срок до 7 години:

    10.95% год. лихва с превод на работна заплата с/без поръчител
    11.95% год. лихва без превод на работна заплата с поръчител

При кредит със срок над 7 години:

    11.15% год. лихва с превод на работна заплата с/без поръчител
    12.15% год. лихва без превод на работна заплата с поръчител

Ако желаете да получите повече информация, моля посете сайта на „Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома“: www.reecl.org

Каталог: